Tel .: +90 262 751 24 12 AlmancaİngilizceTürkçe

Kalite Politikamız

 

 

Biz,  Santek Makine olarak tüm faaliyetlerimizde aşağıdaki taahhütlerimizi yerine getireceğiz.

 

•        İç ve dış müşterilerimize ait kalite ve teslim şartlarını en üst düzeyde sağlayacağız.

•        İlgili tüm yasal gerekliliklere uyacağız.

•        Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştireceğiz.

•        Çalışanlarımızın güvenilirlik, yetkinlik ve firma bağlılıklarını sürekli eğitimler ve etkinliklerle iyileştireceğiz.

•        Kalite araç ve metotlarının firma içindeki yaygınlık ve etkinliğini arttıracağız.

•        Uygun yaklaşım, araçlar ve raporlama ile etkin bir düzeltici ve önleyici faaliyet sistemi uygulayarak tüm süreçlerimizi sürekli iyileştireceğiz.

•        Çevre kirliliğine yol açan şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek için çalışacağız.

•        İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyacağız.

•        Tedarikçi ve taşeronlarımız ile ilişkilerimizi karşılıklı fayda prensibi ile sürdürecek ve geliştireceğiz.

•        Bu kalite politikasını, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, periyodik olarak gözden geçireceğiz.